Lepsza edukacja przyrodnicza to większa świadomość potrzeb środowiska naturalnego. To szansa na bardziej racjonalne i zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych i zmniejszanie obciążeń dla środowiska.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa od lat sepcjalizuje się w edukacji nieformalnej w obszarze nauk przyrodniczych oraz zastosowań nowych technologii w zarządzaniu środowiskiem. Promujemy badawcze podejście do świata oraz wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pomiarowych i geolokalizacyjnych w opisie i analizie zjawisk przyrodniczych.

Prowadzimy działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Szkolimy nauczycieli, edukatorów oraz pracowników administracji różnych szczebli. Realizujemy projekty edukacyjne finansowane z funduszy krajowych i zagranicznych.

Wykorzystanie narzędzi pomiarowych
Pomiary w terenie
Narzędzia mapowe w praktyce
Projekty zespołowe