Zielona Gospodarka (Green Economy) to inicjatywa UNEP zainaugurowana w 2008 r. Określa ona zieloną gospodarkę jako działalność ekonomiczną, której efektem jest poprawa jakości życia człowieka i jednocześnie zmniejszenie zagrożeń dla środowiska naturalnego. Zielona gospodarka pobudza wzrost dochodu i zatrudnienia dzięki publicznym i prywatnym inwestycjom wpływającym na zmniejszenie emisji CO2 i zanieczyszczeń, sprzyja większej efektywności wykorzystania energii i zasobów, a także zachowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 

Celem UNEP/GRID-Warszawa jest angażowanie biznesu we wdrażanie w Polsce inicjatywy Green Economy – tak, aby przedsiębiorcy byli nie tylko odbiorcami, ale także współtwórcami i aktywnymi uczestnikami prowadzonych działań. Więcej o inicjatywie GREEN ECONOMY.

 

II edycja kampanii PRZEDSIEBIORCO - ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU
Provident: Pracownicy i partnerzy w działaniach ekologicznych.Zrób prezent sobie i śrdowisku
Sodexo: EKOBIURO. Zrób prezent sobie i środowisku
Ekoprezent - reportaż.Zrób prezent sobie i środowisku